Mijn visie

Als fysiotherapeut verleen ik doelmatige (gespecialiseerde) fysiotherapeutische zorg, toegesneden op de klachten aan het houding- en bewegingsapparaat, volgens de hulpvraag van de patiënt. Dit doe ik eventueel in samenwerking met andere (gespecialiseerde) zorgverleners in het hedendaagse zorglandschap. Belangrijk voor mij is om u als patiënt op een persoonlijke en menswaardige manier te behandelen. Voor mij bent u geen ‘medisch geval’ maar een persoon met een lichamelijke klacht. In samenspraak met u, wil ik u graag van die klacht afhelpen.

Sinds 1990 ben ik werkzaam als fysiotherapeut in de regio. Altijd zoekend naar innovatie en open voor wetenschappelijk gefundeerde, nieuwe behandelmethodes en zienswijzen. Hierbij staat voor mij, kwaliteit en daadwerkelijk doelmatige zorgverlening, voorop. Gezien de altijd snel veranderende ontwikkelingen en nieuwe inzichten binnen de fysiotherapie is het noodzakelijk dat ik mij daarin regelmatig laat bijscholen. Mijn patiënt op deze manier altijd van de beste zorg voorzien is een speerpunt.

Als ik u niet verder kan helpen, kan ik u door mijn ervaring en netwerk wel met de juiste hulpverlener in contact brengen. Dit alles in samenwerking en overleg met uw huisarts, evenals de wettelijke casemanager in het eerstelijns zorglandschap. Alles met doel om u in zo kort mogelijke tijd van uw klachten af te helpen, of duidelijkheid te scheppen in uw situatie.